Habarlar

Medeniýet günleri dabaralara beslenýär

23.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki Türkmeniň Ak öýi binasynyň toý dabaralar zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda aýdym sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.