loading

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany» ýylynda   Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň garamagyndaky sport mekdeplerinde sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýan  türgenler ussat tälimçileriň tälim bermeklerinde okuw türgenleşik işlerini yzygiderli geçip özleriniň ussatlyklaryny artdyrýarlar.

Habarlar