loading

2021-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi,  Balkan welaýat baş bilim müdirligi, Nebitçilik orta hünär okuw mekdebi, welaýat saglyk müdirligi, welaýat Sport we ýaşlar syýasaty müdirligi  bilen bilelikde Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň 25-nji bendini ýerine ýetirmek we ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn bedenli sagdyn ruhly ýaşlar bolup ýetişmekliklerini gazanmak maksady bilen “Sagdyn ýaşlar Watanymyzyň geljegi” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Habarlar