loading

Şu günler welaýatymyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde ýaş höwesjeň aýdymçylaryň «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň etrap-şäher tapgyrlary geçirilýär. Bäsleşigiň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde geçirilen Balkanabat şäher tapgyryna ýaş aýdymçylaryň on üçüsi gatnaşdy. Olar halk we häzirki zaman aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Bäsleşikde has gowy çykyş eden aýdymçylaryň altysy onuň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Habarlar