loading

“Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany” ýylynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat Baş bilim müdirligi tarapyndan welaýatymyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 8-11-nji synplarynda okaýan okuwçylarynyň arasynda ak mermerli  paýtagtymyzyň  gözelliklerini surat eserleriniň üsti bilen çeper wasp etmek maksady bilen “Ak şäherim Aşgabat” atly surat bäsleşigi yglan edilýär. Hormatly watandaşlar, eziz ýaşlar! Biz sizi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde geçirýän döredijilik bäsleşigine gatnaşmaklyga çagyrýarys!

  • Habarlaşmak üçin telefon belgimiz:
  • TMÝG-niň Balkan welaýat Geňeşi:
  • Telefon belgi: 2-01-22 Faks: 2-01-23
  • Balkan welaýat Baş bilim müdirligi:
  • Telefon belgi: 6-49-02

Habarlar